Uit de praktijk

We laten u aan de hand van enkele voorbeelden zien wat de toegevoegde waarde is van CSVB als het gaat om agrarische bedrijfsverplaatsingen.


Fam. Ouderijn van 25 ha en 400 ton melk verplaatst naar Oltgensplaat circa 50 ha en een melkquotum van 1.250.ton een intensieve samenwerking met een aantal akkerbouwers i.v.m. mestafzet, winning voedergewassen en wisselteelten.


Binnendijk, Wassenaar van een bewerkelijk en versnippert bedrijf naar 45ha huiskavel met een modern bedrijf in Groningen.


Hoogland, circa 35 ha met 70 melkkoeien naar circa 62 ha met 80 melkkoeien en een aantal ha bollenteelt en akkerbouw.


Van circa 20 ha met 50 melkkoeien en 240 vleesvarkens met een melkquotum van circa 350.000 kg. naar circa 38 ha met circa 80 melkkoeien en circa 600.000 kg melk.


Van 22 ha grasland en 50 melkkoeien en 330.000 ltr melk en 200 vleesvarkens, naar 50.000 legkippen waarvan circa 20.000 freilandkippen