Kennismaken

Frank Collette

Frank Collette is sinds het begin van de jaren tachtig actief in de agrarische sector. Hij werkte onder meer voor een fokkerijorganisatie en een landelijk opererend bedrijf in mengvoeders. De ontwikkeling van boerenbedrijven loopt als een rode draad door zijn carrière heen. Eind jaren negentig volgde Collette met succes de opleiding 'Grondverwerving en Schadevergoeding'. Zijn doel: het inzichtelijk maken van de kosten voor een agrarische onderneming wanneer deze verplaatst wordt van de ene naar de andere locatie.

Frank Collette startte in 2001, samen met zijn compagnon Maarten Snoek, CSVB. "Wij zien onszelf als ondernemers die al hun kennis en ervaring in dienst stellen van andere ondernemers: de boeren die ons inschakelen.", zegt Collette. "Dat doen we doelgericht en enthousiast. CSVB begeleidt zijn opdrachtgever bij het maken van een bedrijfsplan, waardoor bij aankoop van een nieuwe locatie alle voorwaarden voor een gezonde bedrijfsvoering aanwezig zijn. De boerderijen en locaties die we aan onze klanten aanbieden, maken deel uit van ons eigen, veelomvattende netwerk. Bij aankoop van een vervangend bedrijf onderzoekt CSVB de mogelijkheden die het bestemmingsplan en de wet milieubeheer bieden."

Maarten Snoek

Maarten Snoek groeide als boerenzoon op in het 'Groene Hart'. Na afronding van zijn studie werd hij vertegenwoordiger in de mengvoedersector. Vervolgens werkte hij zich binnen deze bedrijfstak op tot rundveespecialist, specialist varkenshouderij en pluimveehouderij en ten slotte tot teamleider. Vervolgens wierp Snoek zich op de agrarische bedrijfsontwikkeling en rondde hij een studie tot gecertificeerd taxateur met succes af. "Na ruim vijfentwintig jaar in dit wereldje te hebben rondgelopen, ontdekte ik een nieuwe uitdaging", vertelt Maarten Snoek. "In de Randstad liggen zoveel hectare grond die anders bestemd zijn dan waarvoor ze nu feitelijk gebruikt worden. Veel boeren zien daar een bedreiging in, maar je kunt ook de kansen van zo'n situatie benutten. Voor mij was dát gegeven een goede motivatie om samen met Frank Collette CSVB op te richten. "Of de 'bedreiging' nu afkomstig is van natuurontwikkeling, waterberging of verstedelijking; wij vinden het een geweldige uitdaging om met onze klant een op maat gemaakt plan samen te stellen dat de boer perspectief biedt voor de toekomst. Het is prachtig om te zien welke mooie projecten we tot nu toe gerealiseerd hebben. Voor en mét de boeren die ons ingeschakeld hebben."